Welkom op de website van basisschool De Startbaan

Via onze website krijgt u een eerste indruk van onze school. U vindt informatie over de wijze waarop wij vorm geven aan ons onderwijs, over allerlei praktische zaken en tevens kunt u informatie vinden over de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging. 
Wilt u een nog completer beeld krijgen van onze school en de sfeer proeven, dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak met ons te maken.

Wij hebben de laatste jaren sterk ingezet op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de driehoek leerling, ouder en leerkracht, maar vooral ook van de kwaliteiten van de kinderen. Die kernkwaliteiten en talenten proberen we, samen met het kind en de ouders te ontdekken en in te zetten bij het leerproces, zowel op kennisgebied als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat vergt een coachende houding van de leerkrachten, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en inspelen op de behoeftes van onze leerlingen. Wanneer de kinderen na acht jaar basisschool de Startbaan verlaten, hebben ze niet alleen veel kennis opgedaan tijdens de lessen, maar hebben ze ook geleerd waar hun kwaliteiten en talenten liggen en hoe ze die goed kunnen inzetten in hun verdere leven. Denkend vanuit mogelijkheden, het zien van kwaliteiten en handelen vanuit respect voor ieders eigenheid.
 
Op de Startbaan mag je zijn en worden wie je zelf bent. En wij helpen je daarbij!


Inloggen op het communicatieplatform: https://communicatie.stev.nl/inloggen.php

Obs de Startbaan maakt deel uit van de Stichting Eemvallei Educatief. www.stev.nl